ROZMAWIALIŚMY O BEZPIECZEŃSTWIE W BIERZWNIKU - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Aktualności

ROZMAWIALIŚMY O BEZPIECZEŃSTWIE W BIERZWNIKU

Wczoraj w Urzędzie Gminy w Bierzwniku odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie Gminy Bierzwnik. Jej celem było omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Bierzwnik, oraz uzyskanie informacji i sugestii od uczestników debaty, które mogą mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W debacie oprócz mieszkańców Gminy Bierzwnik i przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie udział wzięli: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Łukasz Gonera oraz Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Choszcznie - Iga Carewicz.

Prowadzone przez choszczeńskich policjantów działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podkom. Robert Neryng. Natomiast już przeprowadzone i planowane zmiany w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Bierzwnik omówił Łukasz Gonera.

Jednym z elementów spotkania było omówienie aplikacji Moja Komenda oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pomocą której, każdy może informować Policję o zauważonych przez siebie zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku. Policjant przekazał informację jak korzystać z Mapy i jakich zgłoszeń można dokonywać.