Aktualności

CERTYFIKAT „BEZPIECZNEJ SZKOŁY” DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZIELENIEWIE

W tegorocznej, czternastej edycji Programu Bezpieczna Szkoła certyfikat Bezpiecznej Szkoły w powiecie choszczeńskim otrzymała Szkoła Podstawowa w Zieleniewie. Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Komisja postanowiła jednocześnie wyróżnić: Szkołę Podstawową w Chrapowie, Szkołę Podstawową nr 3 w Choszcznie i Zespół Szkół nr 3 w Choszcznie za inicjatywy profilaktyczne i edukację na rzecz bezpieczeństwa.

Głównym celem Programu jest stała diagnoza zagrożeń pojawiających się wśród dzieci, młodzieży oraz inspirowanie osób i instytucji zajmujących się wychowaniem młodych ludzi do nowatorskich działań profilaktycznych, ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego poprzez wyróżnienie innowacyjnych inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.