Aktualności

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz członków ich rodzin

Instytut Psychologii Zdrowia PTP świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz członkom ich rodzin. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Sprawiedliwości pozostającym w gestii Ministra Sprawiedliwości.

Od 2009 roku prowadzi działania skierowane do osób pokrzywdzonych wszystkimi rodzajami przestępstw, które nie są w stanie samodzielnie przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego i finansowego, aby powrócić do pełni życia osobistego, zawodowego i społecznego.

W ramach tego projektu wsparcie osób pokrzywdzonym przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych, obejmuje następujące zadania:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza z dowolnego języka lub tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy
 • pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, psychoterapią, lub pomocą psychiatryczną;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media w lokalu mieszkalnym;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem sprawzwiązanych ze skutkami przestępstwa ;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, i środków czystości;
 • finansowanie kosztów wyjazdu terapeutycznego:
 • a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
 • b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

Z pomocy mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem (w wyniku uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych), świadkowie tych przestępstw oraz członkowie ich rodzin. 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Serdecznie zapraszamy do naszego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz naszych Lokalnych Punktów Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie ze specjalistą.

Warszawa-Śródmieście - Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Al. Solidarności 117 (wejście od ul. Jana Pawła II), lok. 212, II piętro
tel. do osoby I kontaktu: 798 09 32 52, poniedziałek-piątek
8.00-20.00 oraz soboty 8.00-15.00

Warszawa-Mokotów - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Grażyny 15 lok. 304 (III piętro)
tel. do zapisów: 798 09 32 52,
godziny urzędowania pracownika I kontaktu: wtorki 8.00-12.00

Warszawa-Ochota - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 

ul. Korotyńskiego 13 (wejście od ul. Sierpińskiego)
tel. do zapisów: 22 824 25 01,
godziny urzędowania pracownika I kontaktu: piątki 8.00-12.00,

Warszawa-Żoliborz - Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Gen. Zajączka 30 lok. 6
tel. do zapisów: 798 09 32 52,
godziny urzędowania pracownika I kontaktu: czwartki w godz. 8.00-12.00

Telefon całodobowy (7 dni w tygodniu) - 573 976 666.