Policjanci rozmawiali z uczniami o dopalaczach - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Aktualności

Policjanci rozmawiali z uczniami o dopalaczach

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Suliszewie i rozmawiali o problematyce dotyczącej narkotyków i dopalaczy. Podczas wizyty mł. asp. Jakub Pialik zaprezentował filmy poruszające temat uzależnienia od groźnych dopalaczy oraz omówił negatywne w skutkach zdarzenia osób po ich zażyciu.

W ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, choszczeńscy policjanci organizują w szkołach spotkania edukacyjne. Podczas zajęć funkcjonariusze omawiają zasady odpowiedzialności prawnej osób nieletnich w związku z popełnianiem czynów karalnych w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także omawiają przepisy zawarte w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ponadto przestrzegają przed negatywnymi skutkami zażywania wszelkich środków odurzających, przypominając jednocześnie przypadki zatruć młodych osób dopalaczami, które skutkowały poważnymi i nieodwracalnymi zmianami, a nawet śmiercią.

  • policjant przeprowadza zajęcia z młodzieżą w sali lekcyjnej
  • grupa młodzieży w klasie w trakcie spotkania z policjantem
  • policjant przeprowadza zajęcia z młodzieżą w sali lekcyjnej