Bezpieczni w sieci - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Aktualności

Bezpieczni w sieci

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Chrapowie wspólnie z policjantem z choszczeńskiej komendy odbyli spotkanie profilaktyczne na temat zagrożeń w internecie. Dzieci aktywnie wzięły udział w rozmowie o zagrożeniach czyhających w sieci. W trakcie wizyty najmłodsi dowiedzieli się co to jest cyberprzemoc.

Do cyberprzemocy może dojść poprzez obrażanie, wyzywanie, ośmieszanie innej osoby lub grupy osób przy pomocy internetu. Cyberprzemocą jest także fotografowanie lub filmowanie kogoś bez jego zgody a następnie umieszczanie tych materiałów w sieci. W trakcie spotkania uczniowie otrzymali cenne wskazówki do kogo zwrócić się o pomoc i gdzie szukać wsparcia w przypadku problemów związanych z cyberprzemocą.