Odprawa Roczna w Choszczeńskiej Komendzie - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Aktualności

Odprawa Roczna w Choszczeńskiej Komendzie

O godz. 10.00, w sali odpraw Choszczeńskiej Komendy Policji odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca działania podejmowane przez policjantów powiatu choszczeńskiego w roku ubiegłym. W odprawie uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak, Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Nykiel, Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, Burmistrz Recza Wiesław Łoński, Zastępca Burmistrza Choszczna Wojciech Sierakowski, Wójt Gminy Bierzwnik Aneta Kołuda, Komendant PPSP w Choszcznie mł. bryg. Mirosław Dzidek, Prezes Powiatowego Zarządu OSP Krzysztof Barski, Dyrektor PCPR w Choszcznie Maria Jędrzejczyk, Zastępca Drawieńskiego Parku Narodowego Małgorzata Górna, Nadleśniczy Nadleśnictwa Choszczno Jacek Gid, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bierzwnik Janusz Matyjasik, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp. Robert Zima, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów asp. szt. Artur Modliński, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Pracowników Policji Łukasz Janiszewski.

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie, insp. Kazimierz Piotrowski, uroczystym przywitaniem przybyłych gości oraz policjantów i pracowników policji z powiatu choszczeńskiego, następnie zaprezentował wyniki pracy choszczeńskiej Policji za rok 2019. Oprócz dobrych wyników pracy za ubiegły rok Komendant przedstawił także główne kierunki policyjnych działań na najbliższy czas. Podziękował wszystkim uczestnikom odprawy za współpracę i wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu choszczeńskiego.

W trakcie odprawy głos zabrała Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak, która gratulowała policjantom dobrych wyników, dziękowała za owocną współpracę i podkreślała zaangażowanie funkcjonariuszy w realizacji zadań służbowych.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski przyłączył się także do tych podziękowań. Podkreślił jednocześnie trud i poświęcenie w codziennej służbie. Wskazał także najbliższe poważne wyzwania, jakie stoją przed Policją i wyraził przekonanie, że przy dobrej ścisłej współpracy wszystkich obecnych podmiotów na terenie powiatu choszczeńskiego stan bezpieczeństwa pozostanie na właściwym poziomie.