KIEROWNICTWO KPP W CHOSZCZNIE - Kierownicwo KPP w Choszcznie - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Kierownicwo KPP w Choszcznie

 

Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie

insp. Ireneusz Winnicki

 

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie

podinsp. Rafał Janzen